Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

ΑΧΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε.

Η ΑΧΑΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Α.Ε. με έδρα το Μαρούσι Αττικής και συμφερόντων Δημητρίου Κούτρα δραστηριοποιείται στον τομέα κατασκευής οικοδομικών έργων του Ιδιωτικού Τομέα καθώς και του Δημοσίου.

Ο τύπος των υπηρεσιών για την κατασκευή των έργων διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες του έργου και τις απαιτήσεις του εργοδότη, που έχει τη δυνατότητα να επιλέξει μεμονωμένες ή το σύνολο από τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
  • Διεύθυνσης Έργου (Project ή Construction Management)
  • Κατασκευής

Δραστηριότητες

Κατοικίες & Συγκροτήματα Κατοικιών

Κτίρια Γραφείων

Εγκαταστάσεις Εστίασης και Αναψυχής

Έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Ξενοδοχειακές Εγκαταστάσεις

Κτίρια Πολιτισμού

Βιομηχανικά κτίρια